trẻ mang bệnh tự kỷ

Tháng 4 – tháng dành cho bệnh nhân tự kỷ

Tự kỷ là gì? Tự kỷ là một rối loạn thần kinh-sinh học rất đa dạng và đang là một trong những căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay. Các triệu chứng và dấu hiệu có thể khác nhau rất nhiều kể cả khi lần đầu tiên xuất hiện.   Một Read more about Tháng 4 – tháng dành cho bệnh nhân tự kỷ[…]